Picture of Roi Shahaf

Roi Shahaf

tel aviv, Israel

@roishahaf

Date Certified: Dec 9, 2013

No bio available.
Share